Helena Slepičková

Vážení přátelé!

Dovolte mi říci pár slov o sobě.

Mám ráda lidi, setkávání a starobylá místa. Ochrana památek je mým posláním a věřím, že to, co lépe poznáme a čemu lépe porozumíme, to jistě rádi a lépe chráníme. Máme kolem sebe spoustu pokladů – objevujme je společně !
Vyprávím ráda v souvislostech …. působivé místo, zajímavá stavba, významná událost, život osobností. Uvědomuji si, že cestovatel má na své cestě často jenom omezený čas k prohlížení – proto ode mne nečekejte prohlídku či procházku podle předem předepsané šablony, podle výběru z několika variant. Ne. Moje zkušenost mi dovoluje připravit Vám procházku městy ušitou „na míru“. Povíte mi, kolik času můžete procházce městem věnovat a Vašemu zájmu přizpůsobíme zajímavá zastavení, která si přejete vidět a neměli byste je minout.
Možná jsme se již potkali. Provázela jsem desítky tisíc návštěvníků v litomyšlském zámku a městem Litomyšl, pracovala jsem tam osmnáct let. Provázela jsem v zámcích Nové Hrady a Vranov nad Dyjí. Provázím Pardubicemi a pardubickým zámkem. Nepřestávám žasnout a těšit se Šporkovým Kuksem. Měla jsem tu čest provázet v britském Kelmscottu.

Těším se na shledanou s Vámi.