Pro školy

Prohlídkový program pro děti „Umění na dotek“.

Procházka městy pro děti je přizpůsobena věku a trpělivosti dětí. Podle přání pedagoga zaměříme procházku na určité umělecké období – na gotiku, na renesanci, na baroko nebo na 19. století. Procházku doplní práce s pracovním listem – prosím, aby děti ve dvojicích byly vybaveny podložkou na psaní a tužkou. Děti by měly z procházky odejít vybaveny novým poznáním tak, aby kdekoliv jinde dokázaly poznat a určit zmíněné umělecké slohy.

Cena takové procházky činí 60 Kč za jednoho žáka.