Procházka Prahou – časně ráno nebo v podvečer

Praha – pokladnice.
K poznání celé Prahy jedna procházka nestačí – jde však o dojem. Zvolme téma a po jeho stopách se zkusme vydat – pak to bude překvapivé a doufejme i poučné odkrývání. Pojďte se mnou třeba po stopách pánů z Pernštejna. Jak ráda Vás po nich povedu ! V takovém případě vstupme do Lobkowiczského paláce a rozhodně nezapomeňme na Pražské Jezulátko. Nabízím Vám však i jiné procházky: poznání Staroměstského náměstí dům od domu nebo procházku areálem Pražského hradu, Břevnovský klášter a letohrádek Hvězda.
Kolik času na procházku máte ?
Jedině ráno a nebo v podvečer nám může Štěstěna dopřát procházku klidnější – bez davů a hluku.
A ještě jedna důležitá věc: podle mého je dobré zahrnout do procházky vstup do objektu, který dává charakter vybranému místu a v takovém případě je důležité mít na zřeteli výši vstupného pro daný objekt, protože o cenu vstupného bude navýšena cena naší procházky.